Fachowe tłumaczenia medyczne

Tłumaczenie tekstów z zakresu medycyny to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Wymagana jest nie tylko odpowiednia znajomość języka, specyficznej terminologii i dziedziny, ale także niezwykła staranność i rzetelność.

Tłumaczenia medyczne

Biuro Tłumaczy MAXIMUS to interdyscyplinarny zespół tłumaczy, korektorów i redaktorów posiadających duże doświadczenie w przekładzie skomplikowanych tekstów medycznych, stomatologicznych i farmaceutycznych. Nasi tłumacze specjalizują się w tłumaczeniu artykułów i publikacji medycznych, mi.in. z zakresu chirurgii, neurologii, neurochirurgii, kardiologii, ginekologii, onkologii, laryngologii, radiologii, psychiatrii.

W odniesieniu do tłumaczeń medycznych priorytetem są dla nas:

 • Najwyższa jakość przekładu i odpowiednia korekta tekstów.
 • Dobór tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie medycyny.
 • Specjalistyczne słownictwo i terminologia medyczna.
 • Sumienność, rzetelność i fachowość przekładu.

Najczęściej realizowane tłumaczenia medyczne

 • Artykuły i publikacje naukowe
 • Materiały konferencyjne i pokonferencyjne
 • Badania naukowe
 • Wypisy i dokumentacja szpitalna
 • Dokumentacja z przebiegu leczenia
 • Wyniki i opisy badań pacjentów
 • Opinie lekarskie
 • Instrukcje sprzętu medycznego i stomatologicznego
 • Opisy działania leków
 • Patenty
 • Prezentacje szkoleniowe i materiały dla lekarzy

Zyskaj rzetelnego partnera w dziedzinie tłumaczeń medycznych