Fachowe tłumaczenia techniczne

Przy tłumaczeniu tekstów technicznych konieczna jest dobra znajomość branży i fachowego słownictwa, którym operuje dany sektor przemysłu. Poza znajomością języka, istotne jest także odpowiednie przygotowanie techniczne.

Tłumaczenia techniczne

Biuro Tłumaczy MAXIMUS to interdyscyplinarny zespół tłumaczy, korektorów i redaktorów posiadających duże doświadczenie w przekładzie skomplikowanych tekstów technicznych, z różnych dziedzin przemysłu i maszyn. Dla każdej obsługiwanej firmy tworzymy specjalne słowniki zawierające terminologię specyficzną dla danego klienta, co umożliwia także spójny przekład i zachowanie spójnego słownictwa w obrębie wszystkich tłumaczonych materiałów.

W odniesieniu do tłumaczeń technicznych priorytetem są dla nas:

 • Wysoka jakość przekładu i odpowiednia korekta tekstów.
 • Spójna terminologia specjalistyczna w obrębie wszystkich tłumaczonych tekstów danego klienta.
 • Dobór tłumaczy specjalizujących się w danym sektorze przemysłu.
 • Dostosowanie szaty graficznej tłumaczonych instrukcji i rysunków technicznych do potrzeb klienta.

Najczęściej realizowane tłumaczenia techniczne

 • Instrukcje obsługi, opisy maszyn i urządzeń
 • Karty charakterystyki
 • Dokumentacja przetargowa
 • Dokumentacja projektowa
 • Dokumentacja techniczna, raporty techniczne
 • Dokumentacja budowlana
 • Dokumentacja budowy maszyn i urządzeń, specyfikacje
 • Dokumentacja techniczno-ruchowa
 • Aprobaty techniczne
 • Certyfikaty
 • Specyfikacje warunków zamówienia
 • Biuletyny informacyjne
 • Normy i poprawki norm
 • Katalogi i foldery
 • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
 • Teksty naukowe: artykuły, referaty, prace dyplomowe, publikacje naukowe
 • Materiały na sympozja, konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe

Zyskaj rzetelnego partnera w dziedzinie tłumaczeń technicznych